Sivun ulkoasu:
Mervi Koivula, Destia Oy

Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy
sähköposti: terhi.svenns(at)ramboll.fi
puhelin:+358 50 358 0733
Kanta-Hämeen liikenneturvallisuustyön tukena toimii liikenneturvallisuuskoordinaattori. Liikenneturvallisuuskoordinaattorityön tavoitteena on kehittää monipuolista ja aktivoivaa liikenneturvallisuustyötä sekä edistää viisasta liikkumista eri viranomaisten kanssa Kanta-Hämeen kunnissa. Koordinoidun maakunnallisen ja kuntien liikenneturvallisuustyön kautta liikenneturvallisuuden edistäminen pyritään saamaan kiinteämmäksi osaksi maakunnan liikennejärjestelmätyötä.

Koordinaattorityöhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen parantaminen. Tärkeää on saada liikenneturvallisuus osaksi eri hallintokuntien jokapäiväistä työtä ja tehdä toimenpiteitä tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kuntien omatoimisuus liikenneturvallisuustyössä.

Koordinaattorihanke käsittää vuodet 2016-2017 (optiovuosi 2018) ja sen tilaajana toimivat Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kaikki kunnat. Koordinaattorikonsulttina ovat Ramboll ja Destia.
KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ

Hanna Puolimatka, Destia Oy
sähköposti: hanna.puolimatka(at)destia.fi
puhelin: p. +358 40 641 6121