TIESUUNNITELMA ON HYVÄKSYTTY JA LAINVOIMAINEN

Keski-Suomen ELY-keskus on teettänyt tiesuunnitelman ”Vt4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa”. Tiesuunnitelmasta on saatu Liikenneviraston hyväksymispäätös toukokuussa 2015. Korkein hallinto-oikeus on 30.8.2017 päivätyllä päätöksellä hylännyt kaikki tiesuunnitelmasta tehdyt valitukset.
Syksyllä 2017 Suomen hallitus täydensi vuoden 2018 budjettiesitystään Kirri-Tikkakoski - moottoritien rakentamisella. Hallitus esittää 139 miljoonan euron varausta, joista runsaat kuusi miljoonaa osoitettaisiin vuodelle 2018.
Rakentaminen alkanee ensi vuonna budjetin hyväksymisen jälkeen ja tie on määrä avata liikenteelle vuonna 2021.

 
Yhteystiedot:

Keski-Suomen ELY-keskus
PL 250
40101 Jyväskylä
Puhelinvaihde 0295 024 500

Keski-Suomen ELY-keskus
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Back
Next
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentamien moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski


Jyväskylän kaupunki
PL 193
40101 Jyväskylä
Puhelinvaihde 014 266 0000

Jyväskylän kaupunki


Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa
Puhelinvaihde 014 26 75000

Laukaan kunta
Destia Oy
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ


Destia Oy
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11