MUUTOSSUUNNITTELUN TOIMENPITEET
Tiesuunnitelman muutossuunnitelma Kirrissä sisältää Lintukankaan tietunnelin korvaamisen avoleikkauksella.

Lisäksi muutos aiheuttaa pieniä tarkennuksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottoritien poikkileikkaukseen (keskisaran leveyteen ja massatalouteen), jotka on mahdollista toteuttaa aikaisemmin hyväksytyllä tiesuunnitelmalla. 

Tunnelin huoltorakennuksille menevät maantiet M ja M16 jäävät tarpeettomiksi. Maantien M16 (pohjoinen huoltotie) liittymä muutetaan yksityistien liittymäksi Y4M.

Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella poistaa esteen korkeille (> 5,5 m) erikoiskuljetuksille.

Avoleikkausratkaisu ei mahdollista moottoritien ylittämistä tunneliratkaisun tapaan. Kulkuesteen poistamiseksi muutossuunnitelmaan on lisätty alikulkukäytävä (S28) ja kevyen liikenteen väylä K32J.

Maantien 6300 kevyen liikenteen väylä J31 linjausta muutetaan siten, että pysytään nykyisellä tiealueella. Kyseinen väylä (J31) on yhteys suojatieltä linja-autopysäkille maantien M1 ja Kirrintien liittymässä.

Tiesuunnitelmaan sisältyy yksi uusi silta (S28) Lintukankaan alikulkukäytävä. Silta palvelee tulevaisuudessa Jyväskylän kaupungin ulkoilureittiä (K32J). Toteutuskustannuksista vastaa Jyväskylän kaupunki.

Jyväskylän kaupunki on poistanut Kirrin pohjavesialueen 1. luokan pohjavesiluokituksen sekä poistanut käytöstä Kirrin pohjavesiottamon. Pohjavedensuojausta ei toteuteta.


YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11
Yhteystiedot:

Keski-Suomen ELY-keskus
PL 250
40101 Jyväskylä
Puhelinvaihde 0295 024 500

Keski-Suomen ELY-keskus


Jyväskylän kaupunki
PL 193
40101 Jyväskylä
Puhelinvaihde 014 266 0000

Jyväskylän kaupunki


Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa
Puhelinvaihde 014 26 75000

Laukaan kunta
Destia Oy
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ


Destia Oy