TIENSUUNNITTELMAN ASIAKIRJAT

OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA

Kansilehti
Sisällysluettelo
  päivitetty 10.4.2015
Tiesuunnitelman yleisesite
1.1T Tiesuunnitelman esite
1.2T Tiesuunnitelmaselostus
1.3T Hyväksymisehdotus
1.4T        Maanomistajaluettelo (nähtävillä pyydettäessä)
1.4T_liite Rekisterikartat (6kpl) (nähtävillä pyydettäessä)
1.5T Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus

1.6T Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto
1.6T-1   
Hallinto-oikeuden päätös 11.6.2013
1.6T-2    Yleissuunnitelman hyväksymispäätös 27.3.2012

1.6T-3    Kuulutukset suunnittelutyön aloittamisesta 31.3.2011                                                      
1.6T-4    Kuulutukset yleisötilaisuudesta 17.1.2012
1.6T-5    Kuulutukset yleisötilaisuudesta 14.11.2012
1.6T-6    Aukkolausunto 20.12.2011 + aukkolausunnon erilliskoordinaatiston korkeudet
1.6T-7    YVA-lausunto 5.9.2003

1.7T Kaavatilannekartat
1.7T-1  
Maakuntakaavaote
1.7T-2   Kirrin alueen ajantasakaava
1.7T-3   Lentoaseman asemakaava
1.7T-4   Palokan osayleiskaava (vahvistettu)
1.7T-5   Puuppolan osayleiskaavan muutos
1.7T-6   Puuppola-Lintukangas osayleiskaava
1.7T-7   Matinmäki I asemakaava
1.7T-8   Vehniän asemakaavan muutos
1.7T-9   Jyväskylän kaupungin yleiskaava, yhdyskuntarakenteen ohjaus, kaavaehdotus 14.1.2014
1.7T-10 Jyväskylän kaupungin yleiskaava, täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen, kaavaehdotus 14.1.2014
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11