TIENSUUNNITTELMAN ASIAKIRJAT
Piirustusmerkinnät

Yleiskartat 1:10 000
2.1T-1 V4 paaluväli -580-8000
A 1.12.2014, B 30.1.2015, C 10.4.2015
2.1T-2 V4 paaluväli 8000-14520
A 1.12.2014, B 10.4.2015

Teiden hallinnollisten järjestelyjen kartta 1:20 000
2.2T-1 V4 paaluväli -580-14520
A 1.12.2014, B 30.1.2015, C 10.4.2015

Teemakartta 1:20 000 työmaakuljetuksiin varattavat yksitiet
2.3T-1 V4 paaluväli -580-14520

Suunnitelmakartat 1:2000 
3T-1 V4 paaluväli -580-1500
A 10.4.2015
3T-2 V4 paaluväli 1500-3400
A 1.12.2014, B 30.1.2015, C 10.4.2015
3T-3 V4 paaluväli 3400-5300
A 1.12.2014
3T-4 V4 paaluväli 5300-7000
A 1.12.2014, B 30.1.2015
3T-5 V4 paaluväli 7000-8800
A 1.12.2014, B 30.1.2015
3T-6 V4 paaluväli 8800-10700
A 1.12.2014
3T-7 V4 paaluväli 10700-12400
A 1.12.2014
3T-8 V4 paaluväli 12400-14520
A 1.12.2014, B 30.1.2015, C 10.4.2015
3T-9 M2 loppuosa
A 10.4.2015
3T-10 M4 alkuosa
3T-11 M4 loppuosa
3T-12 Y18 paaluväli 0-1440
A 10.4.2015

Liikennetekniset poikkileikkaukset 1:100
4T-1 V4, moottoritie
4T-2 V4, varalaskupaikka
/ liikenteen valvonta-alue
4T-3 Rampit 
A 10.4.2015
4T-4 Kevyen liikenteen väylät ja maantiet
4T-5 Lintukankaan tunneli

OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET

Pituusleikkaukset 1:2000/1:200
Valtatie 4
5T-1 V4 paaluväli -160-1600
5T-2 V4 paaluväli 1600-3400
5T-3 V4 paaluväli 3400-5200
5T-4 V4 paaluväli 5200-7000
5T-5 V4 paaluväli 7000-8800
5T-6 V4 paaluväli 8800-10600
5T-7 V4 paaluväli 10600-12400
5T-8 V4 paaluväli 12400-14200
5T-9 V4 paaluväli 14200-14520 A 10.4.2015

Rampit

E1 Kirrin eritasoliittymä
5T-10.1 E1R1  A 10.4.2015
5T-10.2 E1R2
5T-10.3 E1R3  A 10.4.2015
5T-10.4 E1R4

E2 Lintukankaan eritasoliittymä
5T-11.1 E2R1
5T-11.2 E2R2
5T-11.3 E2R3
5T-11.4 E2R4

E3 Puuppolan eritasoliittymä
5T-12.1 E3R1
5T-12.2 E3R2
5T-12.3 E3R3
5T-12.4 E3R4
E4 Tikkakosken eritasoliittymä
5T-13.1 E4R1
5T-13.2 E4R2
5T-13.3 E4R3
5T-13.4 E4R4

E5 Lentokentän eritasoliittymä
5T-14.1 E5R1
5T-14.2 E5R2
5T-14.3 E5R3
5T-14.4 E5R4

Maantiet
5T-15.1 M1 paaluväli 0-1800
5T-15.2 M1 paaluväli 1800-3600
5T-15.3 M1 paaluväli 3600-4544.18  A 1.12.2014
5T-16.1 M2 paaluväli -337.66-1079.65
5T-17.1 M3 paaluväli 0-631.55
5T-18.1 M4 paaluväli 0-1800
5T-18.2 M4 paaluväli 1800-3550.45
5T-19.1 M5 paaluväli 0-1800
5T-19.2 M5 paaluväli 1800-3600  A 1.12.2014
5T-19.3 M5 paaluväli 3600-5370.64  A 1.12.2014
5T-20.1 M6 paaluväli 0-1090.59, M13 plv 1090.59 - 1171.68  A 1.12.2014
5T-21.1 M7 paaluväli 0-1800  A 1.12.2014
5T-21.2 M7 paaluväli 1800-3600
5T-21.3 M7 paaluväli 3600-4783
5T-22.1 M8 paaluväli 0-1399.46
5T-23.1 M9 paaluväli 0-810  A 10.4.2015
5T-24.1
M10 paaluväli 0-60
M11 paaluväli 0-112
M12 paaluväli 50-360
M15 paaluväli 270-546.74
5T-25 M16 paaluväli 0-601   
(M17 paaluväli 0-225, ks. piirustus numero 5T-74, A 10.4.2015)

Kevyen liikenteen väylät
5T-30 J1 paaluväli 0-1800
5T-31 J1 paaluväli 1800-2418.048
5T-32 J2 paaluväli 0-1439.443
5T-33 J3 paaluväli 0-1800  A 1.12.2014
5T-34 J3 paaluväli 1800-2375.480
5T-35 J4 paaluväli 0-1800
5T-36 J4 paaluväli 1800-3368.514
5T-37 J5 paaluväli 0-1478.660
5T-38 J6 paaluväli 0-1820  A 1.12.2014
5T-39 J6 paaluväli 1820-3640.353
5T-40 J7 paaluväli 0-1800  A 1.12.2014
5T-41 J7 paaluväli 1800-3600
5T-42 J7 paaluväli 3600-4792.940
5T-43 J8 paaluväli 0-1383.488
5T-44 J9 paaluväli 0-625.709
5T-45 J10 paaluväli 0-880.712
5T-46 J11 paaluväli 0-908.606
5T-47
J12 paaluväli 0-96.792
J13 paaluväli 0-103.157
J14 paaluväli 0-70.604
J15 paaluväli 0-51.336
5T-48
J17K paaluväli 0-194.023
5T-49
J18 paaluväli 0-58.403
J20 paaluväli 0-81.864
J22 paaluväli 0-63.771
J24 paaluväli 0-61.356
J25 paaluväli 0-131.565
J26 paaluväli 0-42.329
J27 paaluväli 0-57.506
J29 paaluväli 0-52.703
5T-50
J30 paaluväli 0-66.542 A 10.4.2015
J31 paaluväli 0-47.083
J32 paaluväli 0-68.877
J33 paaluväli 0-180.051
J34 paaluväli 0-118.031
J35 paaluväli 0-89.164
J36 paaluväli 0-134.740

Yksityistiet

5T-60 
Y1 paaluväli 0-147
Y2 paaluväli 0-82
Y4 paaluväli 0-616
5T-61   Y5 paaluväli 0-944

5T-62   Y6 paaluväli 0-965 
A 1.12.2014
5T-63   Y608 paaluväli 0-938
5T-64  
Y7 paaluväli 0-225
Y8 paaluväli 0-830
5T-65  
Y9 paaluväli 213-697 
Y901 paaluväli 0-219  A 30.1.2015
5T-66  
Y10 paaluväli 0-600
Y1001 paaluväli 0-295
5T-67   Y11 paaluväli 0-2138
5T-68   Y1101 paaluväli 0-502
5T-69  
Y12 paaluväli 0-508
Y1204 paaluväli 0-131
Y1206 paaluväli 0-87

5T-70  
Y13 paaluväli 0-519

Y1302 paaluväli 0-194
Y1307 paaluväli 0-504

5T-71  
Y14 paaluväli 0-327
Y1402 paaluväli 0-292
Y15 paaluväli 0-403
Y1501 paaluväli 0-100
5T-72  
Y16 paaluväli 0-179
Y1701 paaluväli 0-106
Y1702 paaluväli 0-232
5T-73   Y17 paaluväli 0-1219
A 1.12.2014, B 30.1.2015
5T-74 
MT17 paaluväli 0-225 / Y18 paaluväli 225-1440
Y1801 paaluväli 0-40   A 10.4.2015
Y1801 paaluväli 0-40
Y1802 paaluväli 0-41
5T-75  
Y19 paaluväli 0-98
Y1901 paaluväli 0-93
Y20 paaluväli 0-138
Y28 paaluväli 0-281
Y29 paaluväli 0-41
Y30 paaluväli 0-55
Y31 paaluväli 0-74
Y32 paaluväli 0-40
5T-76  
Y34 paaluväli 0-48
Y35 paaluväli 0-52
Y36 paaluväli 0-55
Y37 paaluväli 0-56
Y38 paaluväli 0-49
Y39 paaluväli 0-32
Y41 paaluväli 0-59
5T-77  
Y43 paaluväli 0-51
Y44 paaluväli 0-57
Y45 paaluväli 0-96
Y46 paaluväli 0-73
Y50 paaluväli 0-66
Y51 paaluväli 0-47
Y64 paaluväli 0-175

YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11