OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET

Yleiskartat 1:10 000

2.1T-1   V4 paaluväli 400-1600                       

Suunnitelmakartat 1:2000 

3T-1    V4 paaluväli 4001600

Liikennetekniset poikkileikkaukset 1:200

4T-1   V4, moottoritie

Pituusleikkaukset 1:2000/1:200

5T-1 V4 paaluväli 400-1600

TIESUUNNITELMAN MUUTOKSEN ASIAKIRJAT
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11