TIENSUUNNITTELMAN ASIAKIRJAT

6T Ulkopuolisten rakenteet

Kaapeli ja johtokartta (nykyiset kaapelit ja johdot) 1:2000
6T-1 V4 paaluväli -580-1500
6T-2 V4 paaluväli 1500-3400
6T-3 V4 paaluväli 3400-5300
6T-4 V4 paaluväli 5300-7000
6T-5 V4 paaluväli 7000-8800
6T-6 V4 paaluväli 8800-10700
6T-7 V4 paaluväli 10700-12400
6T-8 V4 paaluväli 12400-14520
6T-9 M2 loppuosa
6T-10 M4 alkuosa
6T-11 M4 loppuosa
6T-12 Y18 paaluväli 0-1440

Kustannusarviot
6T-20 Yhteiskustannusarvio
6T-21 Telia Sonera Finland Oy 15.6.2012
6T-22 Elisa Oyj 18.6.2012
6T-23 Elenia Oy 20.6.2012
6T-24 Jyväskylän Energia Oy 5.9.2012
6T-25 Vehniän vesiosuuskunta 17.6.2013
6T-26 Peltosuon vesiosuuskunta 19.6.2013
6T-27 Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta 19.6.2013
6T-28      Vattenfall Lämpö Oy 27.4.2011 (eikaukolämpöjohtoja)
6T-30 Fingrid Oyj:n lausunto
6T-31 Vehniän vesiosuuskunta,
vesihuoltoverkosto, kartoitusasiakirjat 29.5.2001

7T Visualisointikuvat

7.1T Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat

Suunnitelmakartat 1:2000 
7.1T-1 V4 paaluväli -230-1500
7.1T-2 V4 paaluväli 1500-3400
7.1T-3 V4 paaluväli 3400-5300
7.1T-4 V4 paaluväli 5300-7000
7.1T-5 V4 paaluväli 7000-8800
7.1T-6 V4 paaluväli 8800-10700
7.1T-7 V4 paaluväli 10700-12400
7.1T-8 V4 paaluväli 12400-14520
7.1T-9 M2 loppuosa
7.1T-10 M4 alkuosa
7.1T-11 M4 loppuosa
7.1T-20 Liikennetekninen poikkileikkaus, maisemointi

7.2T Merkittävien siltojen ympäristökuvat
7.2T Siltaluettelo  A 1.12.2014
7.2T-1 Korttajärven risteyssilta S5A ja S5B
7.2T-2 Tikkakosken risteyssilta S14
7.2T-3 Valkamantien risteyssilta S17

7.3T Meluseinien periaatekuvat
7.3T-1 Meluesteet A 30.1.2015

7.4T Tunnelipiirustus
7.4T-1 Lintukankaan tunneli
               -suunnitelmakartta 1:1000
               -pituusleikkaus, vasen ajorata 1:2000/1:200

7.5T Läjitysalueiden suunnitelmakartat 1:2000
                ja poikkileikkaukset 1:400
7.5T-1 Läjitysalue 1
7.5T-2 Läjitysalue 2 A 30.1.2015
7.5T-3 Läjitysalue 3
7.5T-4 Läjitysalue 4
7.5T-5 Läjitysalueet 5A ja 5B
7.5T-6 Läjitysalueet 6,7 ja 8

7.6T Lintukankaan varamaa-alue
7.6T-1 Lintukankaan varamaa-alueen suunnitelmakartta 1:2000 ja poikkileikkaukset  1:400
7.6T-2  Lintukankaan varamaa-alueen maisemoinnin alustavat periaatteet 1:2000, 1:400
11T Valaistus

Valaistuksen yleiskartat 1:10 000
11T-1 V4 paaluväli -160-7300
11T-2 V4 paaluväli 7300-14500

12T Viitoitus

Viitoituksen yleiskartta 1:10 000
12T-1 V4 paaluväli 0-8000      
12T-2 V4 paaluväli 8000-14500

OSA C TIESUUNNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset
16T-1 Melu
16T-1 Meluselvitys

Meluselvityksen liitteet, kartat 1:5000

Liite 1.1-4 Nykytilanne, melualueet päivällä ja yöllä
Liite 2.1-4 Ennustetilanne, ilman esteitä päivällä
Liite 3.1-4 Ennustetilanne, ilman esteitä yöllä
Liite 4.1-4 Ennustetilanne, meluesteillä päivällä
Liite 5.1-4 Ennustetilanne, meluesteillä yöllä

16T-2 Luontoselvitykset
16T-2 Yhteenveto luontoselvityksistä, Kartta 1: 20 000
16T-2.1 Liito-orava- sekä vesilakikohteiden selvitys v.2011

16T-2.2 Jyväskylä
2.2-1 Keski-Palokan luontoselvitys v.2000
2.2-2 Puuppolan osayleiskaavan luontoselvitys v.2001
2.2-3 Puuppolan osayleiskaavan luontoselvityksen 
täydennysosa v.2002
2.2-4 Luontoselvitys vt 4:n ympäristössä välillä
Puuppola-Tikkakoski v.2002
2.2-5 Haukkamäen liito-oravaselvitys v.2005
2.2.6 Jyväskylän merkittävät luontokohteet II v. 2009
2.2.7 Jyväskylän yleiskaavan Länsi-Palokan
alueen luontoselvitys v. 2012

16T-2.3 Laukaa
2.3-1 Vehniä, luonto- ja maisemaselvitys v. 2003 liitteineen
2.3-2 Vehniän osayleiskaavan liito-oravaselvitys 21.12.2005
2.3-3 Vehniän osayleiskaavan liito-oravaselvityksen
täydennys 10.8.2007 liitteineen

16T-3 Kiinteistövaikutusselvitys
Kiva-raportin liitteet vain sähköisenä

16T-4     Muut selvitykset ja suunnitelmat
16T-4.1 Kirrin ja Keski-Palokan ppohjavesialueiden
suojelusuunnitelma 2013

17T Tutkitut vaihtoehdot
17T-1.1 Y-tie luonnokset E4 ja E5 välillä 26.4.2012
(Lentokentän varalaskupaikan kiinteistöt)
17T-2.1 M5 muutos, luonnos 14.11.2012
17T-2.2 M5 vaihtoehtojen vertailu 1.3.2013
17T-2.3 M5 muutosehdotus 17.12.2012
17T-3.1 Y8 linjausluonnoksia 21.11.2012
17T-3.2 Y8 kääntöpaikkaversio
17T-3.3 Y8 linjausluonnos
17T-4.1 Y17 linjausluonnoksia 16.8.2012
17T-4.2 Y17 / S17 karttaluonnos 21.12.2011
17T-4.3 Y17 / S17 pituusleikkausluonnos 21.12.2011
17T-5.1 E1R1, E1R3

17T-6.1 Y-tien linjausluonnoksia karttaluonnos
vt:n 4 pl 13080 18.11.2014

17T-6.2 Y-tie ve1 pituusleikkausluonnos 18.11.2014
17T-6.3 Y-tie ve2 pituusleikkausluonnos 18.11.2014
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11