TIESUUNNITELMAN MUUTOKSEN ASIAKIRJAT
      

OSA C TIESUUNNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO

7T Visualisointikuvat

7T-1 Havainnekuva

16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset

16T-1 Meluselvitys liitteineen

16T-2 Luontoselvitys

Selvitys muutossuunnitelman vaikutuksista
Liite 1 Yhteenveto vaikutuksista
Liite 2 Yleiskartta vaikutusalueelta
Liite 3 Muinaismuistot
Liite 4 Kirrin pohjavesialue
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11