TIENSUUNNITTELMAN ASIAKIRJAT

OSA D TIESUUNNNITELMAOSAN TEKNISET PIIRUSTUKSET JA SELVITYKSET

YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
4TT Paalukohtaiset poikkileikkaukset 

4TT-1.1 Valtatie 4

Poikkileikkaukset Vt4

4TT-1.2  Eritasoliittymät

Poikkileikkaukset E1 R1
Poikkileikkaukset E1 R2
Poikkileikkaukset E1 R3
Poikkileikkaukset E1 R4

Poikkileikkaukset E2 R1
Poikkileikkaukset E2 R2
Poikkileikkaukset E2 R3
Poikkileikkaukset E2 R4

Poikkileikkaukset E3 R1
Poikkileikkaukset E3 R2
Poikkileikkaukset E3 R3
Poikkileikkaukset E3 R4

Poikkileikkaukset E4 R1
Poikkileikkaukset E4 R2
Poikkileikkaukset E4 R3
Poikkileikkaukset E4 R4

Poikkileikkaukset E5 R1
Poikkileikkaukset E5 R2
Poikkileikkaukset E5 R3
Poikkileikkaukset E5 R4

4TT-1.3 Maantiet

Poikkileikkaukset M1
Poikkileikkaukset M2
Poikkileikkaukset M3
Poikkileikkaukset M4
Poikkileikkaukset M5
Poikkileikkaukset M6
Poikkileikkaukset M7
Poikkileikkaukset M8
Poikkileikkaukset M9
Poikkileikkaukset M10
Poikkileikkaukset M11
Poikkileikkaukset M12


10TT Massataloussuunnitelma

10TT-1   Yleiskartta päämassat
10TT-2   Massayhteenveto (zip)

©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11