TIENSUUNNITELMAN MUUTOKSEN ESITTELY
Tiesuunnitelman muutos koskee vt 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri - Tikkakoski suunnitelman paaluväliä 400 - 1600.

Tiesuunnitelman muutos Kirrissä sisältää Lintukankaan tietunnelin korvaamisen avoleikkauksella.
Lisäksi muutos aiheuttaa pieniä tarkennuksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottoritien poikkileikkaukseen (keskialueen leveyteen ja massatalouteen), jotka on mahdollista toteuttaa hyväksytyn tiesuunnitelman perusteella.

Vuonna 2017 selvitettiin mahdollisen muutossuunnitelman vaikutukset, jossa Lintukankaan tunneli korvattaisiin avoleikkauksella.  Vaikutukset on arvioitu maiseman, tieliikenteestä aiheutuvaan melun, luonnon, rakennuskustannusten, liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden sekä hankkeen yhteiskunnallisen kannattavuuden osalta.

Keski-Suomen ELY - keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarayksikkö toimivaltaisena viranomaisena on tehnyt 4.9.2017 päätöksen, että muutossuunnitelmaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä.
  
  

  
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11
Yhteystiedot:

Keski-Suomen ELY-keskus
PL 250
40101 Jyväskylä
Puhelinvaihde 0295 024 500

Keski-Suomen ELY-keskus


Jyväskylän kaupunki
PL 193
40101 Jyväskylä
Puhelinvaihde 014 266 0000

Jyväskylän kaupunki


Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa
Puhelinvaihde 014 26 75000

Laukaan kunta
Destia Oy
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ


Destia Oy