TIENSUUNNITELMAN TOIMENPITEET

Valtatien 4 uusi moottoritieosuus alkaa eteläpuolella Kirrin eritasoliittymästä ja päättyy pohjoisessa maantien 6375 Vehniäntien liittymään. Tiesuunnitelman pituus on noin 14,7 kilometriä. Moottoritie on linjattu alkupäässä uuteen maastokäytävään Kirrin ja Puuppolan Makkarajoen välillä. Makkarajoen ja Vehniäntien liittymän välillä moottoritie sijoittuu nykyisen valtatien 4 maastokäytävään.

Moottoritielle rakennetaan kaikkiaan neljä uutta eritasoliittymää, jotka ovat E2 Lintukankaan, E3 Puuppolan, E4 Tikkakosken ja E5 lentokentän eritasoliittymät. Nykyisen Kirrin eritasoliittymän E1 rampit sovitetaan uuteen moottoritiehen. Lisäksi parannetaan Vehniäntien maantien 6375 tasoliittymä. Moottoritielle rakennetaan rinnakkaistie paikalliselle ja hitaalle liikenteelle. Nykyinen nelostie jää rinnakkaistieksi Kirrin ja Matinmäentien väliseltä osuudeltaan ja uusi rinnakkaistie rakennetaan moottoritien itäpuolelle Matinmäentien ja Vehniäntien välille. Puuppolan eritasoliittymästä rakennetaan uusi maantieyhteys Uuraisten suuntaan.

Hanke sisältää Lintukankaan tietunnelin sekä Tikka-Mannilan ja lentokentän kohdalle lentoliikenteen varalaskupaikat.
Hanke sisältää kattavan kevyen liikenteen väyläverkoston ja linja-autoliikenne on suunniteltu siten, että se palvelisi parhaiten joukkoliikenteen käyttäjiä ja että sen palvelutason kehittäminen olisi mahdollisimman joustavaa. Eritasoliittymiin on suunniteltu korkeatasoiset pysäkkiparit sekä liityntä- ja saattoliikenteen pysäköintialueet. Rinnakkaistielle on suunniteltu myös linja-autopysäkit.

Hankkeeseen sisältyy yhteensä 23 siltapaikkaa. Silloista on 4 nykyisiä siltoja ja 22 uutta siltaa. Silloista S5 (Korttajärven silta) ja S12 (Päivölän risteyssilta) ja S17 (Valkamantien risteyssilta) toimivat myös riistasiltoina. Meluesteitä esitetään rakennettavaksi noin 13 kilometriä sekä Kirrin ja Tikka-Mannilan pohjavesialueet suojataan. Lisäksi moottoritielle on suunniteltu riista-aita.
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11