Näillä sivuilla toteutamme erilaisia liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnitteluun liittyviä kyselyitä. Löydät täältä myös viimeaikaisten suunnittelutöidemme loppuraportit.

LIIKENNETURVALLISUUS
Sivun ulkoasu:
Mervi Koivula, Destia Oy


iLIITU -liikenneturvallisuuspäivä 24.11.2020:

Liikenneturvallisuus- ja iLIITU-päivät pidettiin poikkeuksellisesti pelkästään Teams-yhteydellä. Osallistujia oli noin 30 henkilöä ympäri Suomen.

iLIITU-palvelu on paikkatietoperustainen työkalu ja toimintamalli, joka kattaa laajasti liikenneturvallisuustyön osa-alueet. Se on käytössä yli 40 organisaa-tiossa. Ohjelmassa oli Tilastokeskuksen esitys ”Tieliikenneonnettomuustilas-toinnin nykytilanne ja kehittäminen”. Lisäksi esittelimme iLIITU-palvelun uusia ominaisuuksia ja kuulimme parannusehdotuksia. Tilaisuus oli maksuton.

Esittelyaineistot, myös aiemmilta vuosilta löytyy tästä.Yhteyshenkilöt:

Christel Kautiala, Tampere puh. 050 591 1605
Elisa Huotari, Tampere puh. 040 548 9980
Natalia Lehtonen, Tampere puh. 0400 142 084

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@destia.fi