Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaLIIKENNETURVALLISUUS
Aloitusseminaari

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen aloitusseminaari pidettiin 7.11.2013 (Riihimäki)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kunnat ovat yhdessä käynnistäneet turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen neljän kunnan alueella. Liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi suunnitelman tavoitteena on edistää kävelyn ja pyöräilyn suosiota ja arvostusta alueen kunnissa sekä löytää tehokkaita toimenpiteitä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden aseman ja olosuhteiden parantamiseksi. Samanaikaisesti laaditaan suunnitelma seudun pääpyöräilyverkosta ja sen kehittämistarpeista.

Kävelyyn, pyöräilyyn ja liikenneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä esiteltiin kaikille avoimessa seminaarissa 7.11.2013 Riihimäen valtuustosalissa.
Seminaariin osallistui noin 40 henkilöä mm. luottamushenkilöitä, sosiaali- ja terveystoimesta, sivistys- ja vapaa-aikatoimesta, teknisestä toimesta, poliisista ja Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Johtava asiantuntija Christel Kautiala ja suunnittelija Hanna Puolimatka, Destia Oy:
Liikenneturvallisuustilanne ja liikkuminen Riihimäen ja Hyvinkään alueella (pdf)
Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus:
Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista (pdf)
Liikennesuunnittelija Tapio Kinnunen, Hyvinkään ASKEL-ryhmä ja liikenneturvallisuusryhmä:
Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä (pdf)
Aluepäällikkö Satu Tuomikoski ja yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva:
Liikenneturvan palvelut kunnille (pdf)
Kehittämispäällikkö Liisamaria Kinnunen, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma:
Arkiliikkuminen terveyden näkökulmasta (pdf)
Projektipäällikkö Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus:
Millainen pääpyöräilyverkko alueelle? (pdf)

Lisätietoja:
Suunnittelija Hanna Puolimatka, Destia Oy
hanna.puolimatka(at)destia.fi