RSS Feed
Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa
Lisätietoja sivustosta:
s-posti: mervi.koivula(at)destia.fi
Destia Oy
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä


Destia Oy
Yhteystiedot:

Keski-Suomen ELY-keskus

PL 250
40101 Jyväskylä
Puhelin 0295 024 500

Keski-Suomen ELY-keskus


Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa
Puhelinvaihde 014 26 75000

Laukaan kunta
TIESUUNNITELMA ON VALMISTUNUT

Hankkeen tiesuunnitelma on saatu valmiiksi toukokuussa 2018. Seuraavaksi suunnitelma lähetetään hyväksymiskäsittelyyn. Keski-Suomen elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus lähettää tiesuunnitelman maantielain mukaiseen käsittelyyn, jolloin Laukaan kunta asettaa tiesuunnitelman julkisesti nähtäville. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- ja sidosryhmätahoilta. Kunta asettaa suunnitelman kuukauden ajaksi yleisesti nähtäville mahdollisten muistutusten tekemistä varten.Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan virallisissa ilmoituslehdissä.

Tiesuunnitelma käsittää valtatielle 4 Vehniän eritasoliittymän suunnittelun rinnakkaistie- ja yksityistiejärjestelyineen.

Nykyinen valtatie muutetaan 2+2-kaistaiseksi 7 metrin keskialueella varustetuksi moottoritieksi nykyisen Vehniäntien tasoliittymän ja Vehniän uuden eritasoliittymän välillä.Tiesuunnitelma sisältää uuden rinnakkaistien Vehniäntien ja Jokihaarantien välille. Valtatiestä aiheutuvaa haittaa pyritään mahdollisuuksien mukaan lieventämään mm. melusuojauksia rakentamalla.

Tiesuunnitelmassa poistetaan valtatieltä 4 Vehniäntien (mt 6375) ja Jokihaarantien (mt 16701) tasoliittymät.
Lisäksi hankkeeseen sisältyy mm.  kevyen liikenteen väylien, yksityisteiden, linja-autopysäkkijärjestelyjen, melusuojausten ja riista-aitojen suunnittelu.