E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki -tiesuunnitelman
muutos Kirismäen eritasoliittymässä, KaarinaOSA A selostus osa
Osa A selostus osa

1.0T A        Tiesuunnitelmamuutoksen sisällysluettelo (osat A, B ja C)
1.2T-1 A     Tiesuunnitelmamuutosselostus
1.3T-1        Ehdotus tiesuunnitelmamuutoksen hyväksymiseksi
1.5T-1 A     Kustannusarvio
1.5T-2 A     Kustannusjakoehdotus

Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto

1.6T-4-3  Kutsu tiesuunnitelmamuutoksen yleisötilaisuuteen
1.6T-5-3 Tiesuunnitelmamuutoksen yleisötilaisuuden muistio
1.6T-6-1  Tiesuunnitelmamuutoksen tieturvallisuusarviointimuistio

Ville Suntio
Destia Oy
ville.suntio@destia.fi
puhelin +358403502211

Vesa Virtanen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
vesa.virtanen@ely-keskus.fi
puhelin +358405832078