E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki -tiesuunnitelman
muutos Kirismäen eritasoliittymässä, KaarinaOSA C informatiivinen aineisto
Osa C informatiivinen aineisto

Ulkopuolisten rakenteet (kadut, katujen kevyen liikenteen väylät)
Johdot ja laitteet 1:2000


6.3T-6 A  Johtosiirtojen suunnitelmakartta plv plv 6400 - 8100
6.3T-7 A  Johtojen suunnitelmakartta Kt40 plv 8100 - 8733 ja V1 plv 15740 - 16900
6.3T-8 A  Johtosiirtojen suunnitelmakartta V1 plv 16900 - 17492

Tieympäristökartat 1:2000

7.1T-1-6 A  Tieympäristökartta Kt40 plv 6400 - 8100
7.1T-1-7 A  Tieympäristökartta Kt40 plv 8100 - 8733 V1 plv 15740 - 16900
7.1T-1-8 A  Tieympäristökartta V1 plv 16900 - 17492

Ympäristöpoikkileikkaukset 1:200

7.1T-2-5 A  Työnaikaisen maa-ainesten ottoalueen poikkileikkaus E5R3, pl 840

Meluesteet 

7.2T-1 A  Meluesteluettelo

Visualisointikuvat

7.3T-2-3 A  Havainnekuva, E5 Kirismäen eritasoliittymä

Valaistuksen yleiskartat 1:200


11T-1 A  Valaistuksen yleiskartta

Viitoituksen yleiskartat 1:5000

12T-3 A  Viitoituksen yleiskartta

Vaikutuksia kuvaavat selvitykset
Meluselvitykset 1:10000

16T-1-1 Tieliikennemeluselvitys-tiesuunnitelmamuutos

Tuleva maankäyttö ja liikenne v.2040 ilman meluntorjuntaa
16T-4-3A-1 Päiväajan keskiäänitaso, itäosa - Tiesuunnitelmamuutos
16T-4-3B-1 Yöajan keskiäänitaso, itäosa - Tiesuunnitelmamuutos

Tuleva maankäyttö ja liikenne v.2040 sekä meluntorjunta
16T-5-3A-1 A Päiväajan keskiäänitaso, itäosa - Tiesuunnitelmamuutos
16T-5-3B-1 A Yöajan keskiäänitaso, itäosa - Tiesuunnitelmamuutos

Luontoselvitykset ja suojelukohteet 1:10000

16T-6-1 A Luontoselvitykset ja suojelukohteet, yleiskartta

Tutkitut vaihtoehdot

17T-2-3           Tiesuunnitelmamuutos rampin E5R8 VE1 ja VE2

Ville Suntio
Destia Oy
ville.suntio@destia.fi
puhelin +358403502211

Vesa Virtanen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
vesa.virtanen@ely-keskus.fi
puhelin +358405832078