Poliisin onnettomuustilastointi ja tietojen analysointi (video). Kari Onninen, poliisitarkastaja


Riistaonnettomuustietojen keruu ja käsittely (video). Jari Pigg, Suomen riistakeskus


Käyttäjäkokemuukset, 10 vuotta kehityksessä mukana (video). Tuomo Saarinen, Espoon kaupunki


iLIITU-palvelun hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä (video). Jaakko Klang, VAR ELY


iLIITU -palvelunn nykytilanne v. 2018 (video). Christel Kautiala, Destia OY


LIITU -palvelun uusia toimintoja ja ominaisuuksia (video). Christel Kautiala, Natalia Lehtonen, Destia OY

Vuoden 2018 iLIITU-päivien esitykset videoina