TIENSUUNNITELMAN MUUTOKSEN ESITTELY
Tiesuunnitelman muutos koskee vt 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri - Tikkakoski suunnitelman paaluväliä 400 - 1600.

Tiesuunnitelman muutos Kirrissä sisältää Lintukankaan tietunnelin korvaamisen avoleikkauksella.
Lisäksi muutos aiheuttaa pieniä tarkennuksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottoritien poikkileikkaukseen (keskialueen leveyteen ja massatalouteen), jotka on mahdollista toteuttaa hyväksytyn tiesuunnitelman perusteella.

Vuonna 2017 selvitettiin mahdollisen muutossuunnitelman vaikutukset, jossa Lintukankaan tunneli korvattaisiin avoleikkauksella.  Vaikutukset on arvioitu maiseman, tieliikenteestä aiheutuvaan melun, luonnon, rakennuskustannusten, liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden sekä hankkeen yhteiskunnallisen kannattavuuden osalta.

Keski-Suomen ELY - keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarayksikkö toimivaltaisena viranomaisena on tehnyt 4.9.2017 päätöksen, että muutossuunnitelmaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä.
  
  

  
Yhteystiedot:

Keski-Suomen ELY-keskus
Kari Komi

PL 250, 40101 Jyväskylä
Puhelin 029 502 4691
kari komi@ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus


Destia Oy
Pekka Karhinen
Puistokatu 2-4,
40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin +358405576170
pekka.karhinen@destia.fi
Destia Oy
YhteystiedotPalauteSuunnitelma info
Vt 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11