Mt181 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä Saustilantien ja Karunantien liittymään, Sauvo. Tiesuunnitelma.

Suunnitelman piirustukset:

Yleiskartta - LUONNOS_17.11.2022

Suunnitelmakartta-LUONNOS_17.11.2022

Suunnitelmakartta_ortokuvalla-LUONNOS_17.11.2022

Tyyppipoikkileikkaukset-LUONNOS_14.11.2022

Aku Reini Projektipäällikkö
aku.reini@ely-keskus.fi
puhelin 0295 022 190

Ville Suntio Projektipäällikkö ville.suntio@destia.fi
puhelin 040 350 2211