Tieturvallisuusarvioinnin suorittaminen edellyttää riittävää tie- ja liikennetekniikan peruskoulutusta (diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkintoa) ja vähintään viiden vuoden työkokemusta tiensuunnittelusta, tieliikenteen turvallisuustekniikasta sekä onnettomuuksien analysoinnista. Mikäli edellä mainittu peruskoulutusvaatimus ei täyty, vaaditaan vähintään 10 vuoden työkokemusta edellä mainituista aihealueista.
Hakijan työkokemuksen tulee koostua tie- ja liikennesuunnittelutehtävistä sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hankitun suunnittelukokemuksen perusteella hakija tuntee maantielain mukaisen suunnitteluprosessin eri vaiheiden ominaisuudet ja tavoitteet. Hakijalta edellytetään myös kokemusta liikenneturvallisuuteen liittyvästä selvitys- tai tutkimustyöstä kuten erilaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien tai väylien onnettomuus- ja turvallisuusanalyysien laatimisesta tai tieliikenneonnettomuuksien tutkimisesta.
Koulutukseen osallistumisen edellytykset

Tieturvallisuusarvioinnin
suorittaminen edellyttää riittävää tie- ja liikennetekniikan peruskoulutusta (diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkintoa) ja vähintään viiden vuoden työkokemusta tiensuunnittelusta, tieliikenteen turvallisuustekniikasta sekä onnettomuuksien analysoinnista. Mikäli edellä mainittu peruskoulutusvaatimus ei täyty, vaaditaan vähintään 10 vuoden työkokemusta edellä mainituista aihealueista.
Hakijan työkokemuksen tulee koostua tie- ja liikennesuunnittelutehtävistä sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hankitun suunnittelukokemuksen perusteella hakija tuntee maantielain mukaisen suunnitteluprosessin eri vaiheiden ominaisuudet ja tavoitteet. Hakijalta edellytetään myös kokemusta liikenneturvallisuuteen liittyvästä selvitys- tai tutkimustyöstä kuten erilaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien tai väylien onnettomuus- ja turvallisuusanalyysien laatimisesta tai tieliikenneonnettomuuksien tutkimisesta.

Täydennyskoulutuksen vaatimuksena on tieturvallisuusarvioijan pätevyys eli peruskoulutuksen hyväksytty suorittaminen sekä vähintään yhteen tieturvallisuusarviointiin osallistuminen kurssin jälkeen
.

TTA-koulutus
Lisätietoa koulutuksesta antavat:

Christel Kautiala christel.kautiala@destia.fi, puh.050 5911605
tai
Mikko Uljas mikko.uljas@ramboll.fi, puh. 0400 665719