TTA-koulutus
Lisätietoa koulutuksesta antavat:

Christel Kautiala christel.kautiala@destia.fi, puh.050 5911605
tai
Mikko Uljas mikko.uljas@ramboll.fi, puh. 0400 665719


PERUSKURSSI 21.-22.4.2020 ja 14.5. 2020

Tieturvallisuusarvioinnin peruskurssi järjestetään
ti-ke 21.-22.4.2020 ja to 14.5.2020 
Ramboll Espoo, pääkonttori (Itsehallinnonkuja 3, Espoo)

Lataa koulutusohjelma tästä.

Koulutukseen osallistumisen edellytykset
Tieturvallisuusarvioinnin suorittaminen edellyttää riittävää tie- ja liikennetekniikan peruskoulutusta (diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkintoa) ja vähintään viiden vuoden työkokemusta tiensuunnittelusta, tieliikenteen turvallisuustekniikasta sekä onnettomuuksien analysoinnista. Mikäli edellä mainittu peruskoulutusvaatimus ei täyty, vaaditaan vähintään 10 vuoden työkokemusta edellä mainituista aihealueista.
Hakijan työkokemuksen tulee koostua tie- ja liikennesuunnittelutehtävistä sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hankitun suunnittelukokemuksen perusteella hakija tuntee maantielain mukaisen suunnitteluprosessin eri vaiheiden ominaisuudet ja tavoitteet. Hakijalta edellytetään myös kokemusta liikenneturvallisuuteen liittyvästä selvitys- tai tutkimustyöstä kuten erilaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien tai väylien onnettomuus- ja turvallisuusanalyysien laatimisesta tai tieliikenneonnettomuuksien tutkimisesta.

Todistus edellytysten täyttymisestä (CV tai muu selvitys) lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista
Christel Kautialalle (christel.kautiala@destia.fi).

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Ilmoittaudu tästä