RSS Feed
Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa
Lisätietoja sivustosta:
s-posti: mervi.koivula(at)destia.fi
Destia Oy
Pekka Karhinen
Puistokatu 2-4,
40100 Jyväskylä
Puhelin +358405576170
pekka.karhinen@destia.fi
Destia Oy
Yhteystiedot:

Keski-Suomen ELY-keskus
Kari Komi

PL 250, 40101 Jyväskylä
Puhelin 029 502 4691
kari komi@ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus


Laukaan kunta
Postiosoite PL 6
41341 Laukaa
Puhelinvaihde 014 26 75000
Laukaan kunta
TIESUUNNITELMA ON VALMISTUNUT

Hankkeen tiesuunnitelma on saatu valmiiksi toukokuussa 2018.
Seuraavaksi suunnitelma lähetetään hyväksymiskäsittelyyn. Keski-
Suomen elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus lähettää
tiesuunnitelman maantielain mukaiseen käsittelyyn, jolloin Laukaan
kunta asettaa tiesuunnitelman julkisesti nähtäville.
Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- ja
sidosryhmätahoilta. Kunta asettaa suunnitelman kuukauden ajaksi
yleisesti nähtäville mahdollisten muistutusten tekemistä
varten.Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan
virallisissa ilmoituslehdissä.

Tiesuunnitelma käsittää valtatielle 4 Vehniän eritasoliittymän
suunnittelun rinnakkaistie- ja yksityistiejärjestelyineen.

Nykyinen valtatie muutetaan 2+2-kaistaiseksi 7 metrin
keskialueella varustetuksi moottoritieksi nykyisen Vehniäntien
tasoliittymän ja Vehniän uuden eritasoliittymän
välillä.Tiesuunnitelma sisältää uuden rinnakkaistien Vehniäntien ja
Jokihaarantien välille. Valtatiestä aiheutuvaa haittaa pyritään
mahdollisuuksien mukaan lieventämään mm. melusuojauksia
rakentamalla.

Tiesuunnitelmassa poistetaan valtatieltä 4 Vehniäntien (mt 6375)
ja Jokihaarantien (mt 16701) tasoliittymät.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy mm.  kevyen liikenteen väylien,
yksityisteiden, linja-autopysäkkijärjestelyjen, melusuojausten ja
riista-aitojen suunnittelu.